Ajankohtaista

Helmen kesätiedote 2020

28.05.2020 - 28.08.2020

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kesätiedote 2020

(Haapavesi, Pyhäntä)

TERVEYSPALVELUT

HAAPAVEDEN VASTAANOTTO

Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe klo 8-16 puh. (08) 452 700. Päivystykseen annetut ajat ovat noin aikoja. Odotusaika määräytyy kiireellisyyden mukaan. Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys Oulaskankaan sairaalassa puh. (08) 429 7840, potilastiedustelut (08) 4297801.

Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut puh.044 7591403.

PYHÄNNÄN VASTAANOTTO

Suljettu 19.6–19.7 . Päivystysneuvonta ja päivystysajanvaraus ma-pe 8-16
puh. (08) 452 700.

Ilta-, yö-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys OYS:ssa puh. (08) 315 2655, potilastiedustelut (08) 3152688.

Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja laboratoriovastaustiedustelut terveysaseman ollessa suljettuna Haapavedeltä puh. 044 7591403.

Reseptejä uusitaan tarvittaessa apteekkien kautta.

Sulun aikana Marevan-potilaille soitetaan lääkeannostukset Haapaveden vastaanotolta.

LABORATORIO NordLab

Haapavesi avoinna koko kesän, toimii kuitenkin supistetusti, ei tavanomaisia vuosikontrolleja, vain päivystykselliset ja kiireelliset näytteet. Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591400 tai 044 7591403 tai arkisin klo 7-18 puh. 020 6198019, nettiajanvaraus 24 h www.nordlab.fi.

Pyhännän näytteenotto avoinna 15.6.–19.7. välisenä aikana ainoastaan tiistaisin, virtsanäytteet yms. toimitettava klo 11 mennessä. Laboratorio toimii ajanvarauksella. Pyhännän vastaanoton ollessa suljettuna, ajanvaraukset Haapaveden vastaanotolta puh. 044 7591 400 ja 0447591 403 tai arkisin klo 7-18 puh. 020 6198019, nettiajanvaraus 24 h www.nordlab.fi.

RÖNTGEN

Haapavesi Röntgen toimii supistetusti. Ajanvaraus ma-pe puh. 044 7591400 tai 044 7591403.

HOITOTARVIKEJAKELUT

Haapaveden hoitotarvikejakelu avoinna keskiviikkoisin klo 12–15, jakelu toimii terveyskeskuksen kellarikerroksessa, käynti takapihan puolelta. Hoitotarvikejakelu toimii ajanvarauksella, varaukset numerosta 044 7591400.
Kyselyt hoitotarvikkeista keskiviikkoisin klo 12-15 puh. 044 7591420.

Pyhännän hoitotarvikejakelu on avoinna kesäsulun aikana tiistaisin 9- 12.30.

TERVEYSNEUVONTA

Haapaveden neuvola

Neuvola toimii supistetusti koko kesän.

Perhesuunnitteluneuvola (ehkäisyasiat) ja aikuisneuvola suljettu heinäkuun ajan, matkailijoiden rokotukset hoidetaan. Neuvola-aikoja koskevat tiedustelut terveydenhoitajien puhelinnumeroista puhelinaikoina.

Pyhännän neuvola

Neuvola toimii supistetusti 6.7.-9.8.2020.

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan ajanvaraus ja tiedustelut ma-pe klo 10–11 puh. 044 7591677 tai ma, ke ja to klo 12-13 puh. 044 7591815.

Muut neuvolan ajanvaraukset ja tiedustelut ma, ke ja to klo 12–13 puh 044 7591815.

Tarkemmat tiedot aukioloista ja mahdollisista muutoksista saa terveydenhoitajan puhelintiedotteesta, kuunnelkaa tiedotteet loppuun asti!

HAMMASHUOLTO

Hammashoitolat toimivat supistetusti kesän aikana: Haapavesi: avoinna koko kesän Pyhäntä: suljettu 19.6.- 2.8.2020.

Ajanvaraus- ja neuvonta puh.(08) 452710. Särkypäivystys iltaisin klo 16–21 sekä arkipyhinä ja viikonloppuisin klo 8-21 Kokkolan pääterveysasema, klo 16-21 Keski-Pohjanmaan keskussairaala, hammas- ja suusairauksien poliklinikka, Mariankatu 16-20, 67200 KOKKOLA, puh. 06 828 7450.

FYSIOTERAPIA ja APUVÄLINELAINAUS

Haapavesi toimii supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa.

Apuvälinelainaus ja – palautus sekä tiedustelut: Haapavesi ma-to klo 11.30–13 puh. 044 7591436.

TERAPIAKESKUS

MIELENTERVEYSNEUVOLA, PERHENEUVOLA, A-KLINKKA

Toimivat supistetusti kesä-, heinä- ja elokuussa.

HAAPAVEDEN VUODEOSASTO

Haapaveden vuodeosasto on suljettuna 18.6. klo 15.00- 6.7. klo 8.00 välisen ajan. Kotisairaala toimii koko kesän ajan.

Pyhännän kotisairaala aloittaa toiminnan 8.6.2020 Palvelukeskus Nestorin tiloissa.

SOSIAALIPALVELUT

Haapaveden sosiaalitoimisto Asiointi sosiaalitoimistossa tapahtuu ajanvarauksen perusteella. Aika varataan työntekijöiden puhelintunnin aikana klo 12-13 tai kirjallisesti kunnanviraston oven edessä olevan lukitun postilaatikon kautta.

Pyhännän sosiaalitoimisto: Asiointi sosiaalitoimistossa tapahtuu ajanvarauksen perusteella. Aika varataan työntekijöiden puhelintunnin aikana klo 12-13 tai kirjallisesti terveyskeskuksen oven edessä olevan lukitun postilaatikon kautta.

Lastensuojelun päivystyspuhelut virka-aikana klo 8-16 (akuutti lastensuojelullinen asia tai lastensuojeluilmoitukset) puh. 044 7591 001 tai 112. Virka-ajan ulkopuolella 112.

Sosiaalitoimiston neuvontanumero virka-aikana klo 8-11 sekä 12-16 (palveluohjaus, huoli-ilmoitukset) puh. 044 7591 001.

Sosiaalipalveluiden koronalinja virka-aikana klo 8-11 sekä 12-16 huolet liittyen koronaan niin oman hyvinvoinnin, yksinäisyyden tai palvelutarpeen järjestämisen suhteen kuin myös omaisen tai tuttavan puh. 044 7591 282

VANHUSPALVELUT

Vanhuspalvelut toimivat lähes normaaliin tapaan. Kesän aikana ei ole puhelinnumeromuutoksia.

 

 

Ajankohtaista koronaviruksesta 20.5.2020

20.05.2020 - 20.08.2020

Ajankohtaista koronaviruksesta 20.5.2020

Koronavirusepidemian kasvu on Suomessa pysähtynyt rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella (Haapavesi ja Pyhäntä) ei ole todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja.

Valtioneuvoston 4.5.2020 antamien linjausten mukaisesti Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä avataan kiireettömiä palveluita asteittain.

Omaisten vierailut asumispalveluyksiköissä

Pääsääntöisesti vierailut ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä ovat edelleen kiellettyjä. (STM OHJE 15.5.2020).

Tapauskohtaisesti harkiten oireettomat läheiset (1-2 henkilöä) voivat vierailla turvallisella tavalla saattohoidossa olevan läheisensä luona. 

Läheiset voivat olla yhteydessä esimerkiksi puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä.

Tapaamiset voidaan järjestää ulkona. Tapaamisista sovitaan asumispalveluyksikön kanssa.

Vastaanottokäynnit ovat pandemian aikana vähentyneet myös Helmen alueella. Jos asiakkaat jättävät vastaanottokäyntejä väliin, on vaarana, että hoidon aloittaminen voi viivästyä ja sairaus voi pahentua. Myös monet pitkäaikaissairaudet edellyttävät säännöllistä seurantaa ja kontrolleja vastaanotoilla. Mikäli sinulla on varattu aika vastaanotolle eikä sinulla ole flunssan oireita, suosittelemme että käytät sinulle varatun ajan. Vastaanottoajat kannattaa voinnin salliessa hyödyntää nyt myös siksi, että aikojen peruminen lisää kiireettömien toimenpiteiden hoitojonoja koronaepidemian laannuttua.

Kaikki flunssaoireiset hoidetaan Haapaveden terveyskeskuksessa infektiovastaanotolla, joka sijaitsee muista toiminnoista erillään, joten vastaanotoillamme voi asioida turvallisesti. Myös lääkärien ja hoitajien kiireettömille vastaanotoille annetaan aikoja.

Äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja aikuisneuvola toimivat normaalisti. Kesken jääneitä kouluterveydenhuollon tarkastuksia pyrimme tekemään myös kesäaikana. Pyydämme varaamaan uuden ajan neuvolaan, mikäli oma tai lapsesi aika on peruttu koronaepidemian vuoksi.

Suunterveydenhuollossa pyritään vastaanottotoiminta palauttamaan kesän aikana normaalitoimintaan. Alkukesästä painotetaan koululaisten lakisääteisiä tarkastuksia, sekä pyritään jatkamaan kesken jääneitä hoitoja. Jos hoitosi on jäänyt kesken ja jatkoaika peruttu, pyydämme varaamaan uuden vastaanottoajan. Hoitoa painotetaan myös riskiryhmien ja yli 70-vuotiaiden suunterveyden hoitamiseen valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Mielenterveysneuvola, perheneuvola ja A-klinikka toimivat normaalisti. Asiointi ajanvarauksella tai puhelimitse.

Hoitotarvikejakelu ja apuvälinelainaus toimivat ajanvarauksella.

Sosiaalipalvelut toimivat normaalisti. Ota ensi sijassa yhteys työntekijöiden suoriin puhelinnumeroihin.

Kehitysvammaisten toimintakeskus avautuu supistetusti 1.6.2020. Ohjaajat ottavat yhteyttä asiakkaiden koteihin ja käytännöistä sovitaan yhdessä.

 

Terveyden – ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudet ohjeet ikääntyneille 19.5.2020

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan. Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, pitää välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän perustauteja, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille.

Hoidettaessa kauppa- ja apteekkiasioita tai käytäessä terveyskeskuksessa, on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä vähintään 1-2 metrin turvaväli. Myös asiointia ruuhka-aikaan kannattaa välttää.

Läheisiin ja ystäviin on tärkeää pitää yhteyttä myös poikkeusoloissa esimerkiksi puhelimella tai muilla etäyhteydenpitovälineillä.

Kasvotusten tapaamisissa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä

Jos on välttämätöntä vierailla riskiryhmään kuuluvan luona, se pitää tehdä turvallisesti. Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja pitää välttää. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla. 

Ikääntyneen on hyvä liikkua päivittäin joko ulkoilemalla tai kotona vaikka jumppatuokiona. Ulkoillessa pitää muistaa pitää kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin.

Olennaista on myös huolehtia terveydestä. Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä. Hoitoon on hakeuduttava myös, jos pitkäaikaissairaus vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveydenhuollossa.

 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

 

Korona oirearvio (Omaolo.fi)

24.03.2020 - 24.06.2020

Koronan oirearvio http://omaolo.fi

Helmen koronavirustiedote

13.03.2020 - 16.06.2020

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

 

Jos epäilet sairastavasi koronaviruksen aiheuttamaa infektiota

Jos olet matkustanut epidemia-alueilla ja epäilet itselläsi koronaviruksen aiheuttamaa tautia, soita Oulun seudun yhteispäivystyksen neuvontanumeroon 08 315 2655 tai virka-aikana Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen päivystysnumeroon 08 452 700.

THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää Ajankohtaista koronaviruksesta -sivua (THL)

On tärkeää olla puhelimitse yhteydessä yhteyspäivystyksen neuvontanumeroon ennen kuin saapuu paikalle. Soittaminen on tärkeää siksi, ettei mahdollisesti sairastunut henkilö tartuttaisi muita.

Normaali käsihygienia on tärkeää. Monia hengitystieviruksia on liikkeellä ja kausi-influenssaa esiintyy. Suosittelemme influenssarokotteen ottamista.

Milloin voi epäillä sairastavansa koronavirus COVID-19:n aiheuttamaa infektiota?

1) henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten
• kuume ja/tai
• yskä ja/tai
• hengenahdistus ja/tai
• keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa.

2) ja lisäksi henkilö on 
• oleskellut epidemia-alueella tai
• ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua. Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita.

 Töihin ja kouluun palaaminen matkan jälkeen

Alueellamme noudatetaan Terveyden ja hyvinvointilaitoksen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistusta.

.

Jos sinulla on lieviäkään ylähengitystieinfektion eli flunssan oireita, töihin tai kouluun ei tule mennä. Ota silloin puhelimitse yhteyttä Oulun seudun yhteispäivystyksen neuvontanumeroon 08 315 2655 tai virka-aikana Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen päivystysnumeroon 08 452 700.

Huomaathan, että matkan perumisesta pelkän tartuntariskin vuoksi ei kirjoiteta lääkärintodistusta. 

 Valtakunnallinen neuvontapuhelin

Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta.

Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Hyvä käsihygienia sekä yskimishygienia ovat ensiarvoisen tärkeitä.

 Katso THL:n sivuilta ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen.

Lue lisää käsihygieniasta ja yskimisestä:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

 Lisätietoja koronaviruksesta COVID-19

Tietoa koronaviruksesta: Koronavirus COVID-19 (THL)

Usein kysyttyä koronaviruksesta COVID-19 (THL)

PPSHP:n ohje: Miten toimit, jos epäilet koronavirus-infektiota (PPSHP)

Ulkoministeriön sivulta voi tarkistaa uusimmat matkustustiedotteet (UM)

THL:n ohjeita epidemia-alueella matkustaville (THL)

 

Tietoa valtakunnallisesta sote-uudistuksesta

04.02.2020 - 04.02.2021

Ajankohtaista tietoa valtakunnallisesta sote-uudistuksesta.

https://soteuudistus.fi/etusivu