Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Palveluista peritään asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin:

Perusturvalautakunnan 5.2.2019 § 5 vahvistama  vuoden 2019 hoito- ja hoivapalveluiden asiakasmaksuhinnasto.